Adwokat rozwodowy – część czynności

Rozwód rozwodowi nigdy nie jest równy. W jednym przypadku małżonkowie chcą rozstać się polubownie we względnym spokoju, podczas gdy w innym rozwód przypomina wojnę światową toczoną zażarcie przez dwa wrogie obozy.

Adwokat rozwód Warszawa to przede wszystkim rzetelne podejście do klienta. Należy podkreślić, iż w sposób profesjonalny postara się on o jak najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy zarówno dla dorosłego klienta, jak i jego niepełnoletnich dzieci.

Adwokat może pokierować małżonkami, którzy postanawiają się rozwieźć w taki sposób, że jeszcze przed wejściem na salę sądową zawrą oni istotne ugody. Ugody dotyczyć mogą sprawnego podziału majątku pomiędzy małżonkami bądź podziałem opieki nad dziećmi. Podkreślić należy, iż rozwiązanie to jest znacznie lepsze, aniżeli wojna na sali sądowej, w której najczęściej świadkami i pokrzywdzonymi stają się nieletnie dzieci małżonków.

Jednocześnie adwokat pomoże ogarnąć wszelkie kwestie związane z biurokracją. Mowa nie tylko o wniosku rozwodowym, ale również pilnowaniu terminów rozpraw bądź dołączaniu pism i innych dokumentów do pism procesowych.