Hologramy semestralne

Hologramy semestralne to nie co innego jak naklejki, które wydawane są na legitymacje studenckie co pół roku. Hologramy te opatrzone są odpowiednimi znakami wodnymi oraz wygrawerowaną laserowo datą do kiedy ważna jest legitymacja. Hologramy te potwierdzają, że jest się studentem danej uczelni. Każdy student, który chce korzystać ze zniżek w związku ze swoją nauką na uniwersytecie musi pamiętać o podbijaniu legitymacji studenckiej co semestr. Hologramy semestralne muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli muszą być produkowane w odpowiednich rozmiarach (10×9 mm), technologią która ma możliwość nakładania na siebie dwóch obrazów. Chodzi tutaj o to, że podczas przeglądania naklejki w zależności od odbicia światła możemy zauważyć znak RP lub Orła. Każdy z hologramów posiada swój unikatowy kod, który naniesiony jest laserowo przy czym trzy pierwsze cyfry stanowią unikatowy kod będący oznaczeniem określonej uczelni, a pięć kolejnych cyfr stanowi numer hologramu dla danego semestru.