Jak działa kancelaria komornicza?

Miejscem pracy komornika sądowego jest kancelaria komornicza Poznań oferuje duże możliwości. Droga do bycia komornikiem nie jest łatwa, ponieważ trzeba skończyć studia prawnicze, które trwają pięć lat. Postępowanie egzekucyjne może być prowadzone przez komorników na terenie całego kraju. Na każdym komorniku spoczywa obowiązek realizacji orzeczenia sądowego, dlatego nie ma możliwości odmówienia egzekucji. Kandydaci na komornika muszą mieć odbytą dwuletnią aplikację komorniczą, która jest obowiązkowa. Później przez dwa lata trzeba jeszcze pracować jako asesor komorniczy. O pracę na stanowisku komornika można się ubiegać dopiero po spełnieniu wszystkich warunków. Prowadzenie egzekucji sądowej to oczywiście podstawowe zadanie komornika. Gdy sąd wyda tytuł wykonawczy to zaczyna się praca komornika sądowego. Warto mieć na uwadze, że jest to też ostatni etap postępowania wobec dłużnika. Dostępne są dwa rodzaje egzekucji: pieniężna oraz niepieniężna. Możliwa jest również konfiskata pojazdów mechanicznych.