Kościoły trzynawowe późnego baroku. Kościół Wizytek w Warszawie łączy bazylikowe spokojne barokowe wnętrze z dekoracją rokokową. Wykwintna trzykondygnacyjna fasada kościoła łączy wpływy włoskiej szkoły Borrominiego z francuskim rokoko Meissoniera. Do dalszych przykładów zaliczamy kościół Sw. Marcina w Warszawie, kościół Sw. Michała i Stanisława na Skałce w Krakowie, kościół katedralny NMP w Chełmie, a także Sw. Jana w Wilnie i Kalwarię wileńską. Architektura świecka baroku zostaje, podobnie jak w renesansie, zapoczątkowana kolejnymi modernizacjami budynków. W XVII wieku wzbogacone rody magnackie, wzorując się na świetnych budowlach włoskich, wznoszą swoje rezydencje ogromnym nieraz nakładem kosztów. Zamek w Podhorcach rozwiązany jako prostokątny zespół z bastionami narożnymi jest świadectwem raczej upodobań właściciela niż rzeczywistej funkcji obronnej.